Návod na spustenie

 • Zapneme práčku do elektrickej energie
 • Zavrieme vetracie dvierka
 • Nasypeme prací prášok (zo spodnej strany je tlačidlo ktoré treba stlačiť až tak ťahať)
 • Spustíme práčku
 • Kolieskom nastavíme prací program ,,Rychlé praní 15´“ (max 40° 25 min).
 • Nastavíme teplotu .

(default = chladné pranie 15min / max 40° 25 min )

 • Spustíme prací program podržaním tlačidla ,,Štart“
 • Po pracom cykle neotvárame dvierka na silu nakoľko môže prebiehať vypustenie práčky!!!
 • Otvoríme práčku a vyberieme vyprané pradlo.
 • Zatvoríme práčku a otvoríme vetracie dvierka.
 • Podržaním vypneme práčku .
 • Odpojíme práčku od elektrickej energie a kábel uložíme na vrch práčky.