Posilovňa

  • Vstup do posilňovne je povolený len osobám na 18 rokov
  • Vstup do posilňovne je umožnený iba členom oz.
  • V posilňovni je prísne zakázané fajčiť
  • V posilňovni sa musí dodržiavať poriadok a čistota