Hromadné prihlasovanie do občianskeho združenia prebehne nasledovne:

Budovateľská 13 v Kultúrnej miestnosti na prízemí:
Pondelok 20.2.2023 od 19:00-20:30
Streda 20.2.2023 od 18:00-20:30

Budovateľská 31 v miestnosti PC klubu na 11. poschodí:
Pondelok 23.9.2019 od 18:00-20:00
Streda 25.9.2019 od 18:00-20:00

Registrujú sa iba noví užívatelia. Existujúci používatelia si generujú prihlášku podľa stránky http://fvt.intrak.sk/generovanie-novej-zmluvy/

 

Návod na registráciu nájdete na stránke:
http://fvt.intrak.sk/pc-klub/navod/

Na pripájanie si pripravte vytlačený doklad o zaplatení a podpísanú zmluvu.

 Bez týchto dokumentov nebude možné členstvo žiadateľovi priradiť.

Študentská rada si vyhradzuje právo zrušiť členstvo ubytovanému, ak opakovane poruší prevádzkové poriadky Študentských domovov, Taktiež si vyhradzuje právo neprijať žiadosť o členstvo ubytovaného s podobnou minulosťou.