Členstvo

Ako uhradiť členský poplatok ŠRB313 o.z. ?? Žiadateľ o členstvo do občianskeho združenia uhrádza poplatok v podobe bankového prevodu 8€ na mesiac, alebo 23€ na semester, na číslo účtu SK90 0900 0000 0050 4021 2473 , BIC: GIBASKBX Pri platbe je nutné zadať údaje z vygenerovanej zmluvy PC klubu. Pomocou rozhrania PC klubu sú generované … Čítať ďalej Členstvo