Práčovňa

Poriadok práčovne B13 a B31

Každý užívateľ práčovne je povinný dodržiavať tieto pravidlá:

 • Do práčovne má prístup iba člen OZ B313
 • Každý člen je povinný sa na vrátnici preukázať členským preukazom OZ B313 a kartou ISIC.
 • Používateľ práčovne je povinný použiť takú práčku, aké číslo kľúču dostane na vrátnici
 • Po dobu užívania práčovne je člen povinný ponechať členský preukaz OZ B313 na vrátnici

 • Maximálny čas používania práčky na jedného člena je 2 hod. denne
 • Používať práčovňu je dovolené využívať len v čase od 7:00 do 22:00

 • Pred praním je člen povinný skontrolovať oblečenie, ktoré ide prať (nenechať vo vreckách hygienické potreby, peniaze, kovy …)

 • Po dopraní je člen povinný dať práčku do poriadku a vrátiť kľúč na vrátnici (tzn. Umyť zásobník na prášok a nechať ho otvorený, skontrolovať či je bubon prázdny a nechať ho otvorený)

 • Ak počas prania vytečie voda z práčky, člen je povinný po sebe upratať.

 • V prípade poruchy práčky, člen práčku vypne a počká 1 min., pokiaľ sa nedá otvoriť, NEVYŤAHUJE NAPÁJACÍ KÁBEL ZO ZÁSUVKY!
 • Všetky závady a poruchy je člen povinný oznámiť na vrátnici

 • Prázdne nádoby od prášku, gélu, aviváže sa nenechávajú v práčovni
 • Sankcie a disciplinárne tresty za porušenie akéhokoľvek bodu Poriadku práčovne budú udelené podľa znenia stanov OZ B313 a Vnútorného poriadku ŠD B13 a B31.
 • Pri  hrubom porušení Poriadku práčovne bude členovi udelené napomenutie B313 a zrušené členstvo v OZ B313.