Platba za ubytovanie

Platba za ubytovanie za mesiace – SEPTEMBER – OKTÓBER – NOVEMBER musí byť na účte Technickej univerzity: študent FVT suma 171 eur, študent UNIPO 210 eur IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX Variabilný symbol: Viď MAIS Špecifický symbol Budovateľská 13: 1517 Špecifický symbol Budovateľská 31: 1518