Platba za ubytovanie

Platba za ubytovanie za mesiace – SEPTEMBER – OKTÓBER – NOVEMBER musí byť na účte Technickej univerzity:

študent FVT suma 171 eur, študent UNIPO 210 eur

IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: Viď MAIS

Špecifický symbol Budovateľská 13: 1517
Špecifický symbol Budovateľská 31: 1518